Naše zásady

Naší primární zásadou je individuální přístup ke klientovi.
Na rozdíl od poměrně velké skupiny podobných společností se nesnažíme o získání co největšího počtu zakázek, které bychom řešili pouze administrativně s úspěšností do 20% a po prvním, maximálně po druhém kole je odložili jako nevymožitelné. Přičemž díky velké kvantitě bývá i 20% úspěšnost mnohdy finačně dostatečná.

Naopak, snažíme se odvést poctivou práci zaměřenou na ryze individuální přístup ke klientovi a k jeho dlužníkům. Osobními intervencemi, důsledností a vysokými vyjednávacími schopnostmi dosahujeme více jak 80% úspěšnosti u pohledávek v době splatnosti a kolem 50% u promlčených či naprosto neošetřených (půjčky bez dokladu, beze svědků... a podobně).

Po převzetí pohledávky k vymáhání do její realizace investujeme vlastní finanční prostředky, což je nejlepší motivace k dosažení cíle a shoduje se tak s motivací klienta.

Náš výlučný cíl je inkaso dlužné částky včetně příslušenství!
V případě nemožnosti okamžitého zaplacení dlužné částky je pak po dohodě s klientem realizováno uzavření splátkového kalendáře, zajištění pohledávky směnkou, zápočtem, dohody o nepeněžním plnění... atd.

Upřednostňujeme mimosoudní řešení, smír a vždy se k němu snažíme nalézt cestu, neboť je pro obě strany (věřitele i dlužníka) nejméně nákladné, rychlejší a často i účinější, než soudní.

Ctíme zásadu, žádné platby předem a provizi účtujeme zásadně až z konkrétní vymožené částky. Nikdy nepožadujeme zálohy ani platby předem!

Na našich stránkách nenajdete reference, neboť respektujeme diskrétní přístup ke klientovi.

Vztah mezi námi a klientem je ošetřen mandátní či příkazní smlouvou, vyžaduje-li to charakter případu i speciální plnou mocí.

Jsme oprávněni nakládat s osobními údaji, na základě povolení Úřadu pro ochranu osobních údajů.