Naše služby


Vymáhání pohledávek

Vymáháme pohledávky pro právnické osoby, podnikající fyzické osoby, občany a jiné organizace.
Dlužníkem může být kdokoliv - občan, podnikatel, společnost... atd.

Dluh mohl vzniknout jakkoliv - nezaplacenou fakturou, nesplacenou půjčkou, nevyplacením mzdy nebo odměny, neplněním splátkového kalendáře či jiné dohody a podobně.

Řešíme i platební neschopnost dlužníků - sjednání reálného splátkového kalendáře, přičemž tím naše práce nekončí. Pečujeme důsledně o termíny a jsme s dlužníkem v kontaktu až do úplného vyrovnání se s věřitelem. Jsme schopni poskytnout dlužníkovi půjčku a v ojedinělých případech odkoupit pohledávku či naopak převzít dluh.

Ve všech případech provádíme různými nástroji zajištění pohledávky. Chráníme ji tak před promlčením a zhodnocujeme její bonitu.

Nepracujeme s plošnými provizemi, ale s individuálně nabídnutými na jednotlivé pohledávky, přičemž se následně individuálně každému případu věnujeme.
Již při podání nabídky jednotlivé dlužníky "lustrujeme" a výše provize pak odráží do velké míry i předpokládaný úspěch na vymožení.

Nemáme žádnou hranici pohledávky. Její výše však odráží pak následně výši naší provize.

K pohledávkám vymáháme i příslušenství, pokud toto nebylo sjednáno, tak v zákonné výši, což do značné míry pokryje i významnou část naší odměny.

V případě nedohody či naopak zájmu obou stran připravíme žalobu pro soudní nebo rozhodčí řízení.

Zveřejnění dlužníka v registrech neplatičů a bezplatné zveřejnění pohledávek věřitele k prodeji.

Sledování dlužníka v insolvenčním rejstříku a jiných databázích, následné upozornění věřitele a přihlášení pohledávky do příslušného řízení.

Ve výjimečných případech a po dohodě řešíme i reklamace, škody či obdobné spory mezi věřitelem a dlužníkem.
Tato služba je ve spojení s vymáháním pohledávek v ČR jedinečná!

V některých případech lze i přesto, že již byla pohledávka uplatněna u soudu (existuje vykonatelný platební rozkaz či rozhodčí nález) dospět s dlužníkem k dohodě ještě před provedením výkonu rozhodnutí – exekucí.

Obecná úspěšnost vymáhání pohledávek se v ČR pohybuje u pohledávek 1 měsíc po splatnosti 88-93%, po 6 měsících po splatnosti se úspěšnost snižuje na 50-57% a po 12 měsících klesá na 20-26%. Proto je v zájmu věřitele, aby byly pohledávky po splatnosti profesionáně řešeny co možná nejdříve.

Máte-li o vymáhání pohledávek zájem, přejděte do části poptávka


Půjčky

Půjčky poskytujeme od více věřitelů. Podmínkou je trvalý pobyt v České republice. O půjčku mohou žádát zaměstnanci, podnikatelé (vč. právnických osob), důchodci, lidé pobírající invalidní důchod, mateřskou dovolenou a podobně. Máte-li o půjčku zájem, přejděte do části poptávka