Časté dotazy

Jakou výši provize požadujete?
Pravíme každému, že mu sdělíme výši provize (aniž bychom znali cokoliv o jeho pohledávce), když nám on sdělí cenu automobilu (aniž by tušil jaký máme na mysli). Automobil lze koupit starý, neudržovaný, bez dokladů za pár tisícovek a na druhé straně luxusní za pár miliónů.
Obdobně je tomu i u provize, kterou posuzujeme zásadně individuálně a nelze sdělit její výši bez alespoň zevrubného poznání pohledávky. Důležitými faktory pro určení výše provize je výše pohledávky, stáří pohledávky, bonita dlužníka, dosavadní péče o pohledávku a titul, ze kterého pohledávka vznikla. Obecně platí, že čím je pohledávka mladší, lépe dokumentačně ošetřena, na vyšší částku a dlužník solventnější, tím je provize nižší a naopak. Sdělit výši provize jen na základě výše pohledávky považujeme za nesolidní jednání a vyhýbáme se mu.
Poptejte výši provize u konkrétní pohledávky, rádi Vám učiníme konkrétní nabídku, která Vás nebude nikterak zavazovat k další spolupráci.

Jakou požadujete zálohu nebo platbu předem?
Žádnou. Provize se vypočítává až ze skutečně vymožené částky. Náklady na vymáhání jdou plně k naší tíži, takže jsme silně motivováni pohledávku vymoci.
"No success no fee" - platíte pouze až v případě úspěšného inkasa.